Koncepcija Medrese PDF Ispis E-mail
Sadržaj
Koncepcija Medrese
Cilj i zadaci
Nastavni plan i program
Struktura odg. - obraz. djelatnosti
Upis u Medresu
Planiranje odg.-obraz. rada
Matura Medrese
Uvjeti za realizaciju
Nastavni plan medresa

II. CILJ I ZADACI ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI MEDRESE

Cilj odgoja i obrazovanja učenika u medresi je stjecanje novih znanja, vještina i navika u duhu islama, razvoj psihofizičkih sposobnosti te stjecanje širokog obrazovanja, podizanje nivoa opće, zdravstvene i ekološke kulture, što je preduvjet za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama i za samoobrazovanje.

Zadaci odgoja i obrazovanja u medresi su:

- stjecanje znanja, vještina i navika iz islamskih i drugih oblasti nauke, tehnike, tehnologije, kulture, umjetnosti i sporta;

- razvijanje psihofizičkih sposobnosti učenika;

- osposobljavanje učenika da se služe s najmanje dva strana jezika;

- osposobljavanje učenika za nastavak obrazovanja na višim i visokoškolskim ustanovama u našoj Zemlji i u inozemstvu te za samoobrazovanje;

- osposobljavanje učenika za korišćenje različitih izvora informacija potrebnih pri samostalnom istraživačkom radu;

- razvijanje interesa učenika za novim naučnim saznanjima;

- razvijanja stvaralačkih sposobnosti, kritičkog mišljenja i osjećanja radne odgovornosti;

- odgajanje i obrazovanje učenika u duhu i praksi islama;

- razvijanje osobina stabilne i kreativne ličnosti učenika koja će, na načelima i praksi islama, u sebi harmonizirati islamsko-etičke, radne, intelektualne, estetske i fizičke osobine;

- razvijanje islamskog humanizma koji je preduvjet za funkcionalno usklađivanje ličnih i društvenih interesa na temelju kur'anskog učenja;

- razvijanje svijesti o pripadnosti određenom kulturnom prostoru i otvorenost prema drugim kulturama;

- razvijanje svijesti o odgovornosti za svoje najbliže, za dom i porodicu, za svoj narod, njegovu duhovnost, tradiciju, jezik i rodnu grudu, uz punu toleranciju drugih naroda i njihovih kulturnih i duhovnih identiteta;

- čuvanje i njegovanje historijskog pamćenja i svijesti o specifičnosti povijesnog iskustva stečenog u multireligijskom, multietičkom i multikulturnom okruženju;

- razvijanje tjelesnih sposobnosti, zdravog načina života, zdravstvene i opće kulture življenja, međusobnog uvažavanja i poštovanja te čuvanje duhovnih i materijalnih vrijednosti kulturnog naslijeđa;

podizanje nivoa ekološke kulture učenika i njihovo osposobljavanje za borbu protiv narušavanja kvaliteta životne sredine.

 
 
 
Developed by: Studio4web2.net