Koncepcija Medrese PDF Ispis E-mail
Sadržaj
Koncepcija Medrese
Cilj i zadaci
Nastavni plan i program
Struktura odg. - obraz. djelatnosti
Upis u Medresu
Planiranje odg.-obraz. rada
Matura Medrese
Uvjeti za realizaciju
Nastavni plan medresa

III. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program sadrži:
- zajednički dio,
- izborni dio,
- fakultativni dio.
 

Zajednički dio nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete koji su obavezni za sve škole i sve učenike medrese.

Predmeti zajedničkog dijela razvrstani su u pet nastavnih područja:

1. islamsko područje,
2. jezičko područje,
3. društveno područje,
4. prirodno-matematičko područje,
5. multidisciplinarno područje        
      

Izborni dio čine po dva predmeta u izbornoj grupi. Izborne predmete i izborne grupe predlaže učenicima (u III razredu) nastavničko vijeće škole. Škole će zavisno od svojih finansijskih i prostornih mogućnosti, kadrovskih potencijala, interesa učenika i drugih uvjeta, formirati izborne grupe. Nastavu iz predmeta izborne grupe, za koju su se opredijelili, učenici su obavezni redovno pohađati u III i IV razredu.

Fakultativni dio  čine premeti koji nisu zastupljeni u zajedničkom i izbornom dijelu nastavnog plana i programa, a koji će, prema procjeni nastavničkog vijeća škole ili nadležne obrazovne vlasti, doprinijeti potpunijem obrazovanju učenika.

 
 
 
 
Developed by: Studio4web2.net