Koncepcija Medrese PDF Ispis E-mail
Sadržaj
Koncepcija Medrese
Cilj i zadaci
Nastavni plan i program
Struktura odg. - obraz. djelatnosti
Upis u Medresu
Planiranje odg.-obraz. rada
Matura Medrese
Uvjeti za realizaciju
Nastavni plan medresa

 

VII. MATURA MEDRESE

Na kraju završenog četvrtog razreda medrese polaže se matura. Sadržaji koji se polažu na maturi utvrđuju se nastavnim planom i programom.

Uvjeti i način polaganja mature utvrđuju se posebnim pravilnikom.

Predmeti iz kojih se polaže matura su:
1. Maturski rad iz jednog od predmeta izborne grupe za koju se učenik ranije opredijelio.
2. Pismeni ispit iz bosanskog jezika i književnosti.
3. Pismeni ispit iz arapskog jezika.
4. Kiraet (usmeno).
5. Fikh (usmeno).

Nakon položene mature izdaje se diploma o završenom obrazovanju u medresi.

  
Developed by: Studio4web2.net