Koncepcija Medrese PDF Ispis E-mail
Sadržaj
Koncepcija Medrese
Cilj i zadaci
Nastavni plan i program
Struktura odg. - obraz. djelatnosti
Upis u Medresu
Planiranje odg.-obraz. rada
Matura Medrese
Uvjeti za realizaciju
Nastavni plan medresa

 

VIII. UVJETI ZA REALIZACIJU ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

Kadrovski uslovi

Za realizaciju ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja u medresi neophodno je osigurati adekvatno osposobljene nastavnike.

Pod adekvatnom osposobljenošću nastavnika smatra se visoki nivo općeg i stručnog obrazovanja i pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke osposobljenosti za odgojno-obrazovni rad u medresi. U savremenim uvjetima školovanja, veoma je značajna kreativnost nastavnika u vođenju nastavnog procesa kao i njegova osposobljenost za primjenu moderne nastavne tehnologije i radu na računarima. Da bi se zadovoljili ovi uvjeti neophodno je permanentno individualno i kolektivno stručno usavršavanje nastavnika.

Profil i stručna sprema nastavnika utvrđuje se nastavnim planom i programom medrese, a u skladu sa Zakonom i propisima Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Pored navedenih kriterija, pri izboru nastavnika neophodno je voditi računa o njegovim moralnim i radnim kvalitetima.

Materijalni uvjeti

Odgojno-obrazovni rad u medresi zahtijeva odgovarajuću materijalnu osnovu.

Pod odgovarajućom materijalnom osnovom podrazumijevaju se objekti, oprema, namještaj, didaktička sredstva i materijali neophodni za ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka odgojno-obrazovne djelatnosti. Pedagoški, didaktički, estetski, sigurnosni, higijenski i drugi kriteriji za utvrđivanje materijalne osnove medrese utvrđuju se odgovarajućim normativima i standardima.

Finansiranje djelatnosti medrese    

Finansiranje djelatnosti medrese vrši se prema nastavnom planu i godišnjem programu rada škole. Sredstva za finansiranje osigurava osnivač medrese i nadležnog ministarstva za obrazovanje.

Škole (medrese) mogu primati poklone i donacije od pravnih i fizičkih lica za poboljšanje uvjeta rada škole, uz saglasnost osnivača i nadležnog ministarstva za obrazovanje.

  
Developed by: Studio4web2.net