Koncepcija Medrese PDF Ispis E-mail
Sadržaj
Koncepcija Medrese
Cilj i zadaci
Nastavni plan i program
Struktura odg. - obraz. djelatnosti
Upis u Medresu
Planiranje odg.-obraz. rada
Matura Medrese
Uvjeti za realizaciju
Nastavni plan medresa

 
 
 
 
 

NASTAVNI PLAN MEDRESA

 
R.b.
I. Islamsko područje
I
II
III
IV
Svega:
%
1
Kiraet
3
3
2
2
10
 
2
Akaid
2
2
2
2
8
 
3
Fikh
2
2
2
2
8
 
4
Ahlak
2
2
 
 
4
 
5
Tefsir
 
 
2
1
3
 
6
Hadis
 
 
2
1
3
 
7
Povijest islama
2
2
2
 
6
 
Ukupno:
11
11
12
8
42
33,33
 
 
 

II. Jezičko područje

 
8
Bosanski jezik
3
3
3
3
12
 
9
Arapski jezik
3
3
3
3
12
 
10
Engleski jezik
2
2
2
2
8
 
Ukupno:
8
8
8
8
32
25,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Društveno područje
 
 
 
 
 
 
11
Istorija
2
2
 
 
4
 
12
Geografija
 
 
2
 
2
 
13
Filozofija
 
 
 
2
2
 
14
Psihologija-Logika
 
 
2
 
2
 
15
Pedagogija sa didaktikom
 
 
 
2
2
 
16
Sociologija
 
 
 
2
2
 
 
Ukupno:
2
2
4
6
14
11,11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Prirodno-matematičko područje
 
 
 
 
 
 
17
Matematika
2
2
 
 
4
 
18
Fizika
2
2
 
 
4
 
19
Hemija
2
2
 
 
4
 
20
Biologija
 
2
2
 
4
 
 
Ukupno:
6
8
2
0
16
14,29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Multidisciplinarno područje
 
 
 
 
 
 
21
Osnovi informatike
2
 
 
 
2
 
22
Tjelesni i zdravstveni o.
2
2
2
2
8
 
23
Demokratija i lj. pr.
 
 
 
2
2
 
 
Ukupno:
4
2
2
4
12
9,52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svega:
32
32
28
26
118
93,65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Izborna nastava
 
 
 
 
 
 
 
a) Islamske nauke (2 + 2)
 
 
4
4
8
 
 
b) Bosanski i strani jezik (2 + 2)
 
 
 
 
c) Strani jezici (2 + 2)
 
 
 
 
d) Društvene nauke (2 + 2)
 
 
 
 
e) Prirodno-matematičke nauke (2 + 2)
 
 
 
Ukupno:
0
0
4
4
8
6,35
 
Svega:
31
31
32
30
124
100,00
 


 
Developed by: Studio4web2.net