Učenici PDF Ispis E-mail
Sadržaj
Učenici
Razred: I-a
Razred: I-b
Razred: II-a
Razred: II-b
Razred: III-a
Razred: III-b
Razred: IV-a
Razred: IV-b
 
I-b razred
 
Razrednik: Lejla Porča, prof.
 
R/B
Prezime i ime
Ime oca
Ime majke
Datum rođenja
1
Alispahić Emina
Dževad
Redž bija
07.04.1993.
2
Begović Salema
Sinan
Fadila
28.01.1994.
3
Brkić Rabija
Husein
Sabaheta
17.03.1994.
4
Čolak Semra
Vehbija
Hatidža
15.01.1993.
5
Ćelam Mubera
Mujo
Hajrija
18.03.1994.
6
Dautović Merjem
Muharem
Sanela
26.05.1993.
7
Dedić A mela
Ševal
Mirnesa
06.03.1993.
8
Dželalić Mahira
Fahrudin
Nedžada
15.09.1992.
9
Fuško Emina
Mujo
Safeta
17.11.1993.
10
Fuško Sedina
Enid
Mulka
01.10.1993.
11
Garić Sabina
Rašid
Senka
03.08.1993.
12
Herceg Emra
Kasim
Ifeta
27.05.1993.
13
Kovač Mersiha
Refik
Safeta
18.01.1993.
14
Kurtanović Belkisa
Rešad
Senada
29.10.1993.
15
Majdanac Emina
Mehmed
Mehrija
16.02.1993.
16
Mehmedović Emina
Jakub
Mensura
23.06.1993.
17
Mezit Elma
Esad
Zumra
08.11.1993.
18
Mujaković Sumeja
Safet
Hatidža
23.04.1993.
19
Mušinović Fatima
Fahrudin
Muniba
06.02.1994.
20
Özcan Afife
Reşat
Neslihan-Artar
24.05.1994.
21
Rizvanović Sumeja
Meho
Mevlida
28.04.1993.
22
Ruhotina Amina
Senad
Amela
31.12.1993.
23
Seferović Selma
Rasim
Zafira
11.05.1994.
24
Sikira Sabiha
Nail
Suada
12.11.1993.
25
Skomorac Safija
Redžib
Sedija
26.12.1993.
26
Smajić Amina
Safet
Šehrizada
12.07.1993.
27
Šabanović Azra
Sidik
Nermina
26.08.1993.
28
Šehović Belma
Jusuf
Sabiha
05.05.1993.
29
Tarakčija Amina
Ramo
Nefisa
11.04.1993.
 
Developed by: Studio4web2.net