Rezultati prijemnog ispita 2008. PDF Ispis E-mail

Komisija za usmeni dio ispituje kandidata
Nakon sumiranja rezultata prijemnog ispita i sastanka direktora svih medresa u BiH, Glavna komisija za prijem novih učenika i učenica u prvi razred školske 2008/09. godine objavljuje spiskove primljenih i odbijenih kandidata i kandidatkinja:

 

 

--

Rang-lista PRIMLJENIH kandidata

MUŠKO ODJELJENJE

R.
br.
Prezime i ime
Ime oca

Konačna prosječna ocjena

1.
Prentić Anes
Harun
 
2.
Bašić Hasan
Jakub
 
3.
Abdibegović Ibrahim
Ismet
 
4.
Špica Muharem
Nedžad
 
5.
Suljić Bilal
Munever
 
6.
Vilajet Haris
Mehmed
 
7.
Zelkanović Senad
Sejid
 
8.
Karić Šaban
Ale
 
9.
Šošić Muamer
Dževdet
 
10.
Tutnić Eldar
Hamzalija
 
11.
Abdibegović Salaahuddin
Nusret
 
12.
Šeho Aldin
Sulejman
 
13.
Silajdžić Haris
Idriz
 
14.
Malanović Seid
Farid
 
15.
Fojnica Tarik
Mehmed
 
16.
Poparić Ajdin
Fahrudin
 
17.
Pajazitović Adem
Redža
 
18.
Selimović Zekir
Bakir
 
19.
Duranović Imran
Haris
 
20.
Pičar Nakib
Nakib
 
21.
Pandža Kemal
Džemal
 
22.
Latović Zelkaid
Nisvet
 
23.
Čizmo Emrah
Bahrudin
 
24.
Čičak Belmin
Hajrudin
 
25.
Alić Huso
Adem
 
26.
Hodžić Ramo
Ramo
 
27.
Ibranović Jusuf
Džemail
 
28.
Salkić Miralem
Mirad
 
29.
Bušatlić Đemal
Edhem
 
30.
Hasić Harun
Fikret
 
31.
Muharemović Sedin
Ibrahim
 
32.
Nešust Bilal
Nesib
 
33.
Huseinović Ševal
Senad
 
34.
Sejdić Mirza
Suvad
 

 

Rang-lista PRIMLJENIH kandidata

ŽENSKO ODJELJENJE

 

R.br. Prezime i ime Ime oca Konačna prosječna ocjena
1. Mujaković Sumeja Safet 5,000
2. Mušinović Fatima Fahrudin 5,000
3. Sikira Sabiha Nail 5,000
4. Mehmedović Emina Jakub 5,000
5. Dautović Merjem Muharem 5,000
6. Begović Salema Sinan 4,357
7. Garić Sabina Rašid 4,357
8. Brkić Rabija Husein 4,250
9. Rizvanović Sumeja Meho 4,179
10. Kurtanović Belkisa Rešad 4,143
11. Herceg Emra Kasim 3,929
12. Dedić Amela Ševal 3,893
13. Šabanović Azra Sidik 3,893
14. Tarakčija Amina Ramo 3,893
15. Ćelam Mubera Mujo 3,857
16. Skomorac Safija Redžib 3,857
17. Ruhotina Amina Senad 3,857
18. Majdanac Emina Mehmed 3,786
19. Smajić Amina Safet 3,786
20. Fuško Sedina Enid 3,679
21. Kovač Mersiha Refik 3,607
22. Dželalić Mahira Fahrudin 3,536
23. Fuško Emina Mujo 3,536
24. Šehović Belma Jusuf 3,464
25. Seferović Selma Rasim 3,464
26. Čolak Semra Vehbija 3,464
27. Mezit Belma Esad 3,429
28. Alispahić Emina Dževad 3,393

Komisija za test ocjenjuje i boduje testove kandidata

ODBIJENI KANDIDATI - MUŠKO ODJELJENJE

 

R.
br.
Prezime i ime
Ime oca

Konačna prosječna ocjena

1.

Topić Mihrad

Sabrija
3,071

2.

Smajlović Aldin

Izet
2,929

3.

Aščić Emrah

Fazlo
2,821

4.

Gazić Salko

Zikrija
2,750

 

Glavna komisija:

1. Safet Durguti, predsjednik

2. Dževdet Šošić, član

3. mr. Hamid Indžić, član

 
« Prethodna   Sljedeća »
Developed by: Studio4web2.net