Instrukcije za uplate iz inozemstva: PDF Ispis E-mail

Za uplate izvan Bosne i Hercegovine

koristite neku od posrednih banaka:

Field 56A:

INTERMEDIARY BANK:

(Korespondentna banka)

BIC CODE: DRESDEFF

DRESDENER BANK AG

FRANKFURT AM MAIN, DE

Field 57A:

BENEFICIARY'S BANK:

(Banka korisnika)

BIC CODE: VAKUBA22

VAKUFSKA BANKA DD

SARAJEVO

Field 59:

BENEFICIARY:

(Korisnik)

IBAN: BA391606000060005769

MUFTIJSTVO TRAVNIČKO

VEZIRSKA 2, 72270 TRAVNIK, BOSNA I HERCEGOVINA

Field 70:

svrha uplate:

(npr. donacija za žensku medresu... stipendija za učenika XY ...)

************************************************

Field 56A:

INTERMEDIARY BANK:

(Korespondentna banka)

BIC CODE: COBADEFF

COMMERZBANK AG

FRANKFURT AM MAIN, DE

Field 57A:

BENEFICIARY'S BANK:

(Banka korisnika)

BIC CODE: VAKUBA22

VAKUFSKA BANKA DD

SARAJEVO

Field 59:

BENEFICIARY:

(Korisnik)

IBAN: BA391606000060005769

MUFTIJSTVO TRAVNIČKO

VEZIRSKA 2, 72270 TRAVNIK, BOSNA I HERCEGOVINA

Field 70:

svrha uplate:

(npr. donacija za žensku medresu... stipendija za učenika XY ...)

************************************************

Field 56A:

INTERMEDIARY BANK:

(Korespondentna banka)

BIC: BKAUATWW

BANK AUSTRIA CREDIT ANSTALT AG

Field 57A:

BENEFICIARY'S BANK:

(Banka korisnika)

BIC: VAKUBA22

VAKUFSKA BANKA DD

SARAJEVO

Field 59:

BENEFICIARY:

(Korisnik)

IBAN: BA391606000060005769

MUFTIJSTVO TRAVNIČKO

VEZIRSKA 2, 72270 TRAVNIK, BOSNA I HERCEGOVINA

Field 70:

svrha uplate:

(npr. donacija za žensku medresu... stipendija za učenika XY ...)

************************************************

Field 56A:

INTERMEDIARY BANK:

(Korespondentna banka)

BIC: LJBASI2X

NOVA LJUBLJANSKA BANKA

LJUBLJANA, SLOVENIA

Field 57A:

BENEFICIARY'S BANK:

(Banka korisnika)

BIC CODE: VAKUBA22

VAKUFSKA BANKA DD

SARAJEVO

Field 59:

BENEFICIARY:

(Korisnik)

IBAN: BA391606000060005769

MUFTIJSTVO TRAVNIČKO

VEZIRSKA 2, 72270 TRAVNIK, BOSNA I HERCEGOVINA

Field 70:

svrha uplate:

(npr. donacija za žensku medresu... stipendija za učenika XY ...)

************************************************

Field 56A:

INTERMEDIARY BANK:

(Korespondentna banka)

BIC: ZABAHR2X

ZAGREBAČKA BANKA DD

ZAGREB, HRVATSKA

Field 57A:

BENEFICIARY'S BANK:

(Banka korisnika)

BIC CODE: VAKUBA22

VAKUFSKA BANKA DD

SARAJEVO

Field 59:

BENEFICIARY:

(Korisnik)

IBAN: BA391606000060005769

MUFTIJSTVO TRAVNIČKO

VEZIRSKA 2, 72270 TRAVNIK, BOSNA I HERCEGOVINA

Field 70:

svrha uplate:

(npr. donacija za žensku medresu... stipendija za učenika XY ...)

************************************************

 
Developed by: Studio4web2.net