Medresa

Opće informacije

Elči ibrahim-pašina medresa u Travniku, sa punim nazivom i sjedištem, utemeljena je na osnovu vakufname Elči Ibrahim-paše iz 1705. godine.

Vakufnama Elči Ibrahim-paše čini trajnu osnovu organizacije i rada Elči Ibrahim-pašine medrese.

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku je srednja, vjerska škola, koja svojim polaznicima, u duhu islamskih propisa, daje odgoj, vjersko i opće obrazovanje i sprema ih za nastavak školovanja na islamskim i drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

Školovanje u Medresi traje 4 godine, nakon čega se stiče zvanje: "svršenik medrese".

Elči Ibrahim-pašina medresa je internatskog tipa i djeluje kao jedinstvena škola sa muškim i ženskim odjeljenjima.

Od školske 2004/05 godine po prvi put u historiji ove Medrese primljeno je žensko odjeljenje, što će se nastaviti i ubudućnosti. Medresa svake školske godine prima po jedno muško i jedno žensko odjeljenje.

Prava i dužnosti osnivača Elči Ibrahim-pašine medrese spadaju u nadležnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Medresom upravlja Upravni odbor koji ima 5 članova čije članove i predsjednika imenuje Rijaset Islamske zajednice u BiH. U sastav Upravnog odbora ulaze dva predstavnika od strane Rijaseta, dva predstavnika iz reda nastavnika (profesora) odnosno odgajatelja i jedan predstavnik roditelja učenika. Roditelji svog predstavnika u Upravni odbor biraju na zajedničkom roditeljskom sastanku. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Medresa je organizirana tako da ima organe upravljanja i rukovođenja, stručne službe i stručne organe, kao i unutrašnju organizaciju rada. (Detaljnije informacije možete pročitati u Pravilima medrese)