Posjeta delegacije Univerziteta u Travniku

U srijedu, 29.2.2012. godine Medresu je posjetila delegacija Univerziteta u Travniku i Edukacijskog fakulteta koju su činili dr. Nihad Selimović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta, doc. dr. Hazim Selimović, dekan Edukacijskog fakulteta, i prof. Dženan Kos, asistent. Goste su primili mr. Đ. Šošić, direktor, dr. A. Adilović, pomoćnik direktora za nastavu, i mr. N. Šušić, profesor.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa načinom rada naše škole i fakulteta, razmjena iskustava i ideja, dogovor oko saradnje između ovih dviju obrazovnih ustanova, izvođenje metodičke i pedagoške prakse iz pojedinih predmeta te povlastice koje mogu naši svršenici imati pri upisu na Edukacijski fakultet u Travniku. Razgovori će biti krunisani, ako Bog da, potpisivanjem protokola o saradnji.