Posjeta predstavnika Fondacije "Izvor nade"

 U srijedu, 7. marta 2012. godine Medresu je posjetila delegacija Fondacije „Izvor nade“ iz Sarajeva.

Predstavnike Fondacije je primio pomoćnik direktora za nastavu dr. Ahmed Adilović, a sa maturantima i maturanticama su tretirane tri teme: stipendiranje na Burch univerzitetu u Sarajevu, stipendiranje u Turskoj i smještaj studenata u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću.

U delegaciji Fondacije je bio i naš svršenik Salih Mehić, student Šumarskog fakulteta u Sarajevu, koji je iznio detalje vezane za povlastice studentima koji su smješteni preko ove fondacije.