Posjeta delegacije Humanitarne organizacije "El-Kewser" iz Kuvajta

 U subotu 17. marta 2012. godine Medresu je posjetila delegacija Humanitarne organizacije "El-Kewser" iz Kuvajta koju je predvodio generalni direktor Muhammed Ismail el-Ensari.

Razgovaralo se o potrebama i projektima Medrese koje bi mogla podržati i ova organizacija.

U ime Škole delegaciju su primili Direktor, pomoćnici direktora, mr. Indžić i Amir Kalajdžija.