Učešće na sjednici Općinskog vijeća Travnik

22. april 2008., utorak
Tematska sjednica Općinskog vijeća Travnik

Naša medresa uzela aktivno učešće na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Travnik na temu "Maloljetnička delivencija"

U ime škole je raspravi na ovu temu učestvovao prof. Šušić Nermin.