Debata u Tuzli

22. april 2008., utorak
Debatni klub naše medrese učestvovao na debati u Tuzli.

Debatu je organizovala Behram-begova medresa u Tuzli. Debatni tim naše medrese sačinjavali su Kargić Dženana, Indžić Ibrahim i Kovačević Lejla, a u pratnji je bio profesor-odgajatelj Ahmed Omerdić.