Bajrić Osmo - doktor nauka

Od danas je naš kolektiv pojačan sa prvim doktorom nauka.

U utorak, 20. maja u 18:00 sati Bajrić Osmo, profesor tjelesnog odgoja u našoj školi (spoljni saradnik) uspješno je odbranio doktorsku tezu na Fakultetu za sport i tjelesnu kulturu u Sarajevu.