Kolektiv

Uprava

       

 

 

mr. Dževdet Šošić

direktor

 

predmetni profesor Informatike

   

 

dr. Ahmed Adilović

pomoćnik direktora za nastavu

 

predmetni profesor Tefsira i Arapskog jezika

  Safet Durguti

pomoćnik direktora za internat

 

predmetni profesor Akaida

 

 

     

 


 

Odgajateljska služba


       

 

   

 

 

Asim Hodžić
odgajatelj,

rukovodilac Karate sekcije

rukovodilac sekcije hora

  Ahmed Omerdić

odgajatelj,

 

 

  Kemal Avdagić
odgajatelj

profesor Engleskog jezika

 
                 
Dženita Ajanović-Muratović
odgajateljica
  Lejla Bešo-Haskić

odgajateljica,

rukovodilac horske sekcije

  Alma Švraka

odgajateljica,

profesor Pedagogije sa didaktikom

 

 

                 
     
  Nejra Muratović
odgajateljica
       

 

Stalni profesori


mr. Muharem Dautović


profesor Povijesti islama
 

mr. Hamid Indžić


profesor Fikha

 

hfz. Fadil Bektaš


profesor Kiraeta,

 

rukovodilac sekcije hifza

 

 

 

 


 


 

 

  Lejla Porča
profesorica Arapskog jezika

 

  mr. Nermin Šušić
profesor Bosanskog jezika i književnosti

 

rukovodilac novinarske sekcije,
 

 

Gostujući profesori


     

Salih Indžić


profesor Hadisa
       

Admira Karadža
profesorica Matematike

 

  Nakib Tutić
profesor Fizike

 

 

Aida Kaniža


profesorica Engleskog jezika

 

 
   
Husein Čepalo

profesor Historije za djevojke

  Elmedin Zlotrg

profesor Historije za muškarce

  Nejla Terzić

profesor Demokratije i ljudskih prava

 

 

 
Nakib Beharić
profesor Biologije

 

  Mirzeta Arnaut

profesorica Hemije

  Sabaheta Žerić
profesorica Geografije

 

 

 

 
Semir Terzić
profesor Filozofije

 

        Lejla Zukan
profesorica Psihologije i Logike i Sociologije

 

 

 
dr. Osmo Bajrić
profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za muškarce

 

  Emina Jareb

profesorica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za djevojke

 

       

 

Administrativne službe


Edib Smailkadić
sekretar

 

  Izedin Torlić
šef računovodstva
   

 

 

Amir Kalajdžija
administrativni službenik,

blagajnik,

webmaster

  Harun Makić
ekonom
       

Sinanudin Alibegović
bibliotekar

 

             

 

Kuhinja i kafeterija


Agan Fulurija
Šef Kuhinje

 

             

Ajka Mukić
kuharica

 

  Nihada Drobo
kuharica
       

Sejida Salkica
kuharica

 

  Refija Arnautović
kuharica

 

       
                 
Alija Hasičić

kuhar

 

   

 

       

 

Ostale službe


Meho Dautović
kućni majstor

 

             

Tahir Delić
portir

 

  Hamdo Suljić
portir
       

Hasan Ljuma
portir

 

  Senid Švraka
portir

 

       

Nesana Gegić
higijeničarka

 

  Fatima Hadžijaj
higijeničarka